บริการ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

โดรนเกษตร

หลักสูตรอบรม การสอนนักบินโดรนเพื่อการเกษตรมืออาชีพ

15,000 บาท

  • ระยะเวลาอบรม 19 ชั่วโมง
  • ภาคทฤษฎี 8 บทเรียน 5 ชั่วโมง
  • ภาคปฏิบัติ 7 บทเรียน 14 ชั่วโมง

โดรนสำรวจ

หลักสูตรอบรม การสอนนักบินโดรนเพื่อการสำรวจมืออาชีพ

15,000 บาท

  • ระยะเวลาอบรม 19 ชั่วโมง
  • ภาคทฤษฎี 8 บทเรียน 5 ชั่วโมง
  • ภาคปฏิบัติ 7 บทเรียน 14 ชั่วโมง

โดรนถ่ายภาพ

หลักสูตรอบรม การสอนนักบินโดรนถ่ายภาพมืออาชีพ

9,000 บาท

  • ระยะเวลาอบรม 12 ชั่วโมง
  • ภาคทฤษฎี 8 บทเรียน 4 ชั่วโมง
  • ภาคปฏิบัติ 7 บทเรียน 8 ชั่วโมง

alternative

ขึ้นทะเบียนโดรน

Blue bottle crucifix vinyl post-ironic four dollar toast vegan taxidermy. Gastropub indxgo juice poutine.

ทำประกันภัยโดรน

Blue bottle crucifix vinyl post-ironic four dollar toast vegan taxidermy. Gastropub indxgo juice poutine.

alternative
alternative

บริการฉีดพ่น

Blue bottle crucifix vinyl post-ironic four dollar toast vegan taxidermy. Gastropub indxgo juice poutine.


บริการซ่อมบำรุง

Whatever cardigan tote bag tumblr hexagon brooklyn asymmetrical gentrify, subway tile poke farm-to-table. Franzen you probably haven't heard of them man bun deep jianbing selfies heirloom.

gallery
gallery
gallery
gallery
gallery
gallery