อบรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

อบรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

รายละเอียด / กิจกรรม

อบรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร " นักบินโดรนชุมชน " บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2563

    

8 ก.ค. 2563

บ้านคำน้อย ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ

ไปยังหน้ากิจกรรมทั้งหมด


โดรน, นักบิน, นักบินโดรน, เกษตร, เรียนบินโดรน,dji,T16,โดรนเกษตร,สอนบินโดรน,drone, หัวตะพาน,คำน้อย, อำนาจ, อำนาจเจริญ, พระราชา, ศาสตร์พระราชา, หลักสูตร