บริการบินสำรวจประเมินผลผลิตด้วยโดรน

บริการสำรวจประเมินผลผลิตด้วยโดรน

รายละเอียด

ระบบสำรวจประเมินผลผลิตทางการเกษตรและการเจริญเติบโตของพืชพรรณด้วยอากาศยานไร้คนขับ
            การสำรวจประเมินพืชผลด้วยอากาศยานไร้คนขับได้เข้ามามีบทบาทในภาคเกษตรมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นการสำรวจภูมิประเทศ การสำรวจค่าดัชนีพืชพรรณ ความสมบูรณ์และการประเมินผลผลิต เป็นการลดข้อจำกัดของการทำงานในพื้นที่ มีต้นพืชสูงซึ่งเกษตรอาจไม่สามารถเข้าสำรวจได้ทั่วถึง อากาศยานไร้คนขับด้านการสำรวจและระบบการประมวลผล จะสามารถประเมิน วิเคราะห์ และแสดงให้เกษตรเห็นจุดที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ ทำให้ทราบถึงปัญหาได้อย่างทันท่วงที
 
บริการสำรวจประเมินผลผลิตด้วยโดรน
 
สิ่งที่จะได้รับ 
1. ภาพแสดงข้อมูลพื้นที่แบ่งระดับการเจริญเติบโตของพืช เช่น พืชที่มีการเจริญเติบโต ไม่มีการเจริญเติบโต
2. แบบจำลองความสูงเรือนยอด
 
การแก้ปัญหา
  1. ตัวอย่าง พื้นที่สีแดง เกษตรจะสามารถลงพื้นที่สำรวจได้ตรงจุดแทนที่จะต้องสำรวจทั้งแปลง แล้วหากเป็นพื้นที่มีการระบาดของเชื้อรา เกษตรกรสามารตั้งค่าให้โดรนฉีดพ่น เน้นฉีดยาป้องกันเชื้อราบริเวณนี้เป็นพิเศษ เป็นต้น
เหมาะกับแปลงเกษตรแบบไหน
นาข้าว, อ้อย, มัน, มะพร้าว, ลำไย, ข้าวโพด, สัปปะรด, ใบยาสูบ, กล้วย, ไร่กาแฟ, ดาวเรือง, สวนส้ม, สวนมะพร้าว, สวนปาล์ม ฯลฯ
 
 
 คลิ๊ก
สนใจติดต่อ 
โทร. 098-2610126
Line : @dronettc (มี @ข้างหน้าด้วยค่ะ)
Email : iddm@iddrives.co.th


dxxxc555555,555xcvbn,nir drone