IDDrives & Young smart farmer รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

IHMNDE.jpg

รายละเอียด / ข่าวสาร

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2563 IDDrives & Young smart farmer  รศ.ดร.ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ช่วยเป็นที่ปรึกษาโครงการในเรื่อง โดรนเพื่อการเกษตร และน้องอริสา อิวาย หรือน้องไอโกะ ลูกครึ่งไทย – ญี่ปุ่น ตอนอยู่ป.5 เมื่อปี 2561 คว้ารางวัลการนำเสนองานวิจัยดีเด่น ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชนบทอย่างยั่งยืน ที่ ประเทศเมียนมาร์ นักวิจัยเกษตรการ young smart farmer ร่วมเป็นผู้บังคับโดรนลงในพื้นที่จำกัดที่สุดที่เคยทำมา

    

โพสเมื่อ 18 ส.ค. 2563, 13:35 น.

ไปยังหน้าข่าวทั้งหมด


โดรน, โดรนเกษตร, อากาศยาน, นักบิน, เรียนโดรน, เรียนบินโดรน, นักวิจัย, วิจัย, เกษตร, บังคับโดรน