คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ร่วมพัฒนาหลักสูตรอากาศยานไร้คนขับ เพื่อการเกษตร

C1C65H.jpg

รายละเอียด / ข่าวสาร

เมื่อเวลา 10:00 น วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 8 ตึกเพียรวิจิตร คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด เพื่อการพัฒนา ยกระดับการเกษตรของประเทศในการใช้โดรนหรือ อากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตร โดยมีตัวแทนจากทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยาน

 รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า พันธกิจที่สำคัญของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่การบริการวิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทย และสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งปัจจุบันกระแสโลกได้เปลี่ยนเข้าสู่ยุคโลกใหม่ แบบ Knowledge-Based เข้าสู่ยุค Digital Economy อากาศยานไร้คนขับหรือโดนเพื่อการเกษตร จึงถูกนำมาใช้ในภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา แรงงาน โดยสามารถพ่นยา พ่นปุ๋ย และควบคุมคุณภาพการผลิตได้อย่างแม่นยำ ซึ่งถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อรูปแบบการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์มากขึ้น

 ด้านคุณสุทธิ์สมร แสงสุรศักดิ์ชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด กล่าวว่าบริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด ให้บริการด้านวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ซึ่งได้แก่ด้าน Digital Economy อากาศยานไร้คนขับหรือโดนเพื่อการเกษตร ซึ่งในประเทศไทยโดนเพื่อการเกษตรเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในลักษณะของการทำการเกษตรแบบแม่นยำ ทำให้เกษตรกรสามารถดูแลผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด หากประเทศไทยมีการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามาประยุกต์ใช้ตามนโยบายนาแปลงใหญ่ จะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนได้เป็นอย่างมาก และในปัจจุบันมูลค่าตลาดโดรนเชิงพาณิชย์ของโลกอยู่ที่ราว 4.4 ล้านล้านบาท โดยมูลค่าโดนเพื่อการเกษตรอยู่ที่ราว 1.1 2 ล้านล้านบาท ซึ่งสูงเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ดังนั้นเพื่อการยกระดับการเกษตรของประเทศ บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด จึงได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว และมีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคการเกษตรให้ก้าวไกลและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย 4.0

ดูคลิปเพิ่มเติม

ขอบคุณข้อมูลจาก

โพสเมื่อ 18 ส.ค. 2563, 13:36 น.

ไปยังหน้าข่าวทั้งหมด


โดรน, โดรนเกษตร, อากาศยาน, นักบิน, เรียนโดรน, เรียนบินโดรน, นักวิจัย, วิจัย, เกษตร, บังคับโดรน, MOU, มข, วิศวะ, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, บันทึก, ความร่วมมือ