ภาพบรรยากาศ การสาธิตการบินโดรนเกษตร

 ภาพบรรยากาศ การสาธิตการบินโดรนเกษตร

รายละเอียด / กิจกรรม

 ภาพบรรยากาศ การสาธิตการบินโดรนเกษตร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 62 ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

  

 

25 ธ.ค. 2562

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ไปยังหน้ากิจกรรมทั้งหมด


โดรนเกษตร, อบรม,วิทยากรสอนโดรน,เกษตร,สำรวจ,ฉีดพ่น,นักบิน,บินโดรน,นักบินโดรน